Apie klubą

Mes esame aktyvūs ir jauni, mes esame VDU Japonistikos klubas HASHI. Tęsiame mūsų dėstytojų pradėtą studentiško klubo veiklą, įtraukdami studentus, moksleivius bei dirbančiuosius į japoniškosios kultūros pristatymą.

Veikla

TBT

Latest News

If you are interested in the latest articles in the industry, take a sneak peek at our blog. You have nothing to loose!
See blog

Contact us

Address
Customer Support
E-mail: info@hashi.lt